FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ

w ¦widwinie powstała na bazie utworzonej w 1985 roku Wojskowej Przychodni Lekarskiej, która świadczyła usługi tylko dla żołnierzy i ich rodzin.

Na mocy zarządzenia nr 43/MON z dnia 07.10.1998r w sprawie utworzenia SPZOZ jest przychodnią ogólnodostępną dla wszystkich mieszkańców kraju i pacjentów Unii Europejskiej.

Przychodnia posiada osobowość prawną a nadzór nad jej działalnością sprawuje Minister Obrony Narodowej.

¦wiadczymy usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz usługi stomatologiczne.

Oferujemy pełną opiekę medyczną dla całej rodziny.

Celem przychodni jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, promocja zdrowia oraz realizacja zadań zleconych przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
Przedsiębiorstwom i instytucjom proponujemy kompleksowe badanie profilaktyczne dla pracowników, badania na licencję pracownika ochrony fizycznej i licencję pracownika zabezpieczenia technicznego oraz orzeczenie dla strażników miejskich i gminnych.
Posiadamy laboratorium medyczne oraz szeroki wachlarz zabiegów rehabilitacyjnych.
W ramach umów z podwykonawcami wykonujemy wszystkie niezbędne badaniadla naszych pacjentów (RTG, MR, TK, USK, specjalistyczne badania laboratoryjne.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NASZEJ PRZYCHODNI .

Copyright 2007 © WSPL SPZOZ

Modyfikacje strony - SeeSite
Polityka Prywatności