FAIL (the browser should render some flash content, not this).


Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ zastrzega sobie prawodo wprowadzania zmian w Polityce prywatności. Aktualna Polityka prywatności obowiązuje każdego klienta WSPL SP ZOZ i użytkownika tego serwisu.

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy teleadresowych swoich klientów bądź użytkowników tego serwisu.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów należących do WSPL SP ZOZ, nie nabywać produktów bądź nie korzystać z usług oferowanych przez WSPL SP ZOZ.

Dane osobowe.
W czasie korzstania z tego serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych. Dane, które są do tego niezbędne to najczęściej Imię i Nazwisko, adres zamieszkania oraz adres e-mail. W przypadku formularzy kontaktowych będziesz poproszony o podanie pełnych danych osobowych. Niepodanie wymaganych danych lub błędne ich wprowadzenie uniemożliwi wykonanie operacji, której dotyczyły.

Copyright 2007 © WSPL SPZOZ

Modyfikacje strony - SeeSite
Polityka Prywatności